Nariai


"Lietuvos energija", UAB - valstybės valdoma, vienos didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse, patronuojanti bendrovė. Pagrindinė Grupės veikla apima elektros ir šilumos energijos gamybą, tiekimą, elektros energijos prekybą ir skirstymą, prekybą gamtinėmis dujomis, jų skirstymą, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimą ir plėtrą. Daugiau informacijos: www.le.lt.


AB „Energijos skirstymo operatorius“ (trumpiau – ESO) veiklą pradėjo 2016 metų sausio 1 dieną, sujungus AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“. Pagrindinės ESO funkcijos: elektros energijos bei gamtinių dujų skirstymas, garantinis elektros ir dujų tiekimas, elektros ir dujų įvedimas, elektros ir dujų skirstymo tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtra, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas. Daugiau informacijos: www.eso.lt.


"Lietuvos energijos gamyba“, AB - strateginės svarbos bendrovė, vienijanti valstybės valdomus elektros energijos gamybos pajėgumus – rezervinę elektrinę bei kombinuoto ciklo bloką Elektrėnų komplekse, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę bei Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę. Pagrindinis „Lietuvos energijos gamybos“ uždavinys – sutelkus gamybos pajėgumus prisidėti prie šalies energetinio saugumo užtikrinimo. Daugiau info: www.gamyba.le.lt.


AB „Litgrid" - Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. „Litgrid“ atsako už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką. Mes įgyvendiname strateginius tarptautinių jungčių „NordBalt“ (Lietuva–Švedija) ir „LitPol Link“ (Lietuva–Lenkija) projektus. Siekdami įtvirtinti šalies energetinį savarankiškumą, puoselėjame atsakomybės, racionalios kūrybos ir dialogo kultūrą. Daugiau infomacijos: www.litgrid.eu.


Energijos tiekimas UAB yra didžiausias lietuviško kapitalo nepriklausomas elektros energijos tiekėjas. Bendrovė yra pritraukusi didžiausią klientų skaičių laisvoje elektros energijos rinkoje, kuris šiuo metu viršija 6 tūkst. „Energijos tiekimas“ yra vienintelis sertifikuotos elektros energijos, pagamintos Lietuvoje iš atsinaujinančių išteklių, tiekėjas. Daugiau informacijos: www.etiekimas.lt.


UAB "EPSO-G" – tai energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė, kuri atsižvelgiant į Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje ir kituose teisės aktuose nustatytus tikslus, įgyvendina strateginius šalies dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, integruojasi į ES energetikos rinkas, siekia Energetinės sąjungos tikslų įgyvendinimo.


AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. Bendrovės valdomą perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų apskaitos ir skirstymo stotys, dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginiai, duomenų perdavimo ir ryšio sistemos. Daugiau informacijos: www.ambergrid.lt.


UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ (LET) yra gamtinių dujų ir elektros energijos tiekimo įmonė. Pagrindinės įmonės veiklos – gamtinių dujų importas, elektros energijos ir gamtinių dujų pardavimas klientams. LET tiekia dujas įmonėms, viešojo sektoriaus institucijoms ir gyventojams, patenkina daugiau nei 560 tūkst. klientų energijos poreikius. Nuo spalio 1 dienos LET klientų ratą papildė ir daugiau nei 1,6 mln. buitinių elektros energijos vartotojų bei juridiniai asmenys, kurie už elektros energiją moka visuomeniniu tarifu. Daugiau informacijos www.letiekimas.lt 


UAB Technologijų ir inovacijų centras - viena didžiausių Lietuvoje ITT bendrovių, teikianti IT ir telekomunikacijų paslaugas energetikos sektoriaus bendrovėms. Šiuo metu Technologijų ir inovacijų centras prižiūri virš 100 taikomųjų bei duomenų perdavimo sistemų, atlieka 250 tarnybinių stočių ir virš 3100 kompiuterinių darbo vietų visoje Lietuvoje priežiūrą ir aptarnavimą, projektuoja, diegia ir aptarnauja integruotas IT sistemas, inicijuoja ir įgyvendina strateginius kompetencijų, naujovių, žinių valdymo projektus. Daugiau informacijos: www.etic.lt.


Kauno technologijos universitetas (KTU) yra vienas didžiausių technologiškųjų universitetų Baltijos šalyse ir viena iškiliausių šalies aukštųjų mokyklų, užimanti lyderio pozicijas daugelyje mokslinių tyrimų ir studijų krypčių. Nuo savo veiklos pradžios 1922 m. Universitetą baigė per 130 000 absolventų. Daugiau informacijos: www.ktu.lt

ASOCIJUOTAS NLEA NARYS


Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) – inovatyvus Lietuvos universitetas, ugdantis kūrybiškus aukštos kvalifikacijos specialistus. Universitetas lyderiauja technologijos mokslų srityje ir užtikrina šiuolaikines, į darbo rinką orientuotas studijas. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai vykdomi 14 institutų, 3 mokslo centruose, 33 laboratorijose. Daugiau informacijos: www.vgtu.lt

ASOCIJUOTAS NLEA NARYS


Lietuvos energetikos instituto (LEI) veiklos sritys – technologijos, fizinių ir socialinių mokslų sričių moksliniai tyrimai ir eksperimentinė veikla. LEI misija vykdyti energetikos, termoinžinerijos, matavimo inžinerijos, medžiagotyros ir ekonomikos sričių tyrimus ir kurti inovacines technologijas, vykdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, dalyvauti studijų procesuose, perkelti taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus ir atradimus į pramonę ir verslą, konsultuoti valstybės, valdžios, viešąsias, privačias institucijas ir įmones klausimais, susijusias su Lietuvos darnios energetikos plėtra, aktyviai bendradarbiauti su aukštosiomis mokyklomis rengint specialistus Lietuvos mokslui ir ūkiui. Daugiau informacijos: www.lei.lt.

ASOCIJUOTAS NLEA NARYS

Naujienlaiškių prenumerata:

Jūsų el.paštas:

Reorganizavimas:

Nacionalinės Lietuvos elektros asociacijos ir Lietuvos dujų asociacijos reorganizavimo sąlygos: žiūrėti čia.