„Klaipėdos nafta“ tapo Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos nare

Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos (NLEA) taryba vienbalsiai pritarė tarptautinės energijos terminalų operatorės AB „Klaipėdos nafta“ (KN) prisijungimui prie NLEA tikrojo nario teisėmis.

Kaip teigia NLEA prezidentas, „Litgrid“ strategijos departamento vadovas Liutauras Varanavičius, KN prisijungimas prie Asociacijos sustiprins vieningą tikslo siekį – formuoti bendrą energetikos sektoriaus poziciją, atstovauti savo narių interesams valstybinėse institucijose, visuomeninėse ir tarptautinėse organizacijose.

„Asociacijoje aktyviai veikiame, kad būtų vystomos ir gerinamos Lietuvos elektros energijos ir dujų tiekimo sąlygos šalies vartotojams, skatinama ekonominė ir techninė energetikos sektoriaus pažanga, visuomenės švietimas ir informavimas apie energetikos tendencijas, strateginės svarbos projektus,  tvarios energetikos kūrimą. KN ir jos atnaujintos strategijos siekiai eina ta pačia kryptimi, kaip ir mūsų tikslai, todėl bendrovės prisijungimas, tikiu, prisidės prie bendros vertės kūrimo“, – komentavo L. Varanavičius.

„KN strategijoje brėžiame siekį būti svarbia ateities energetikos vertės ir tiekimo grandinių dalimi. Tad asociacijos siekis užtikrinti, kad Lietuvos energetikos sektorius išliktų energetinės transformacijos priešakyje, atitinka mūsų veiklos kryptį ir viziją. Tapdami energetikos asociacijos tikraisiais nariais, turėsime galimybę efektyviau keistis  patirtimi ir kompetencijomis energetikos transformacijos srityse. Tikiu, kad KN dalyvavimas prisidės prie greitesnės ir tvaresnės ateities energetikos rinkos vystymo, inovacijų skatinimo ir ilgalaikės vertės kūrimo, užtikrinant, kad pakeliui klimato neutralumo link Lietuva ne tik bus lyderė regione, bet tuo pačiu išsaugos verslų konkurencingumą ir energijos išteklių prieinamumą visiems vartotojams“, – sako KN generalinis direktorius Darius Šilenskis.

Asociacijos tarybą šiuo metu sudaro septyni nariai iš šalies energetikos bendrovių. Liutauras Varanavičius, bendrovės „Litgrid“ strategijos departamento direktorius, „Ignitis grupės“ grupės reguliuojamų veiklų vadovas ir valdybos narys Mantas Mikalajūnas, „Amber Grid“ generalinis direktorius Nemunas Biknius, „Energijos skirstymo operatorius“ vadovas, valdybos pirmininkas Renaldas Radvila, „Ignitis“ verslo klientų ir plėtros vadovas Haroldas Nausėda, „Ignitis gamyba“ sisteminių paslaugų vystymo vadovas Giedrius Radvila bei „EPSO-G“ vadovas Mindaugas Keizeris. Šiuo metu veikiančios tarybos kadencija baigsis 2024 m. vasarį.

Apie NLEA

NLEA yra Lietuvos Respublikoje elektros ir dujų energetikos sektoriuose veikiančių bendrovių, vykdančių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo veiklą,  jų patronuojančių bendrovių ir (ar) jų dukterinių bendrovių, vykdančių gamybos, perdavimo, skirstymo ir tiekimo bendrovių priežiūros, kontrolės, aptarnavimo ir (ar) kitas susijusias veiklas, taip pat kitų, su veikla elektros ir (ar) dujų sektoriuose susijusių asocijuotų narių savanoriškas susivienijimas, vykdantis NLEA narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas.